نمایندگی پنل پیامکی

شماره های اختصاصی دائمی

خطوط اختصاصی بطور پیشفرض یکساله اعطا می شوند با این حال در صورتیکه اپراتورها برای تمدید خطوط مبلغی دریافت نکنند, تمدید شماره ها در سالهای بعد برای نمایندگان رایگان خواهد بود.

فروش به مبلغ دلخواه

نماینده برحسب سیاست کاری خود قادر است پنل, خط اختصاصی و ماژول ها را با هر مبلغ دلخواهی به کاربران بفروشد و تعرفه ارسال پیامک کاربران را در پلن های مختلف تعیین کند.

درج لوگو و نام تجاری و متن کپی رایت

در محیط پنل های کاربری ایجاد شده توسط نماینده هیچ نام و نشانی از “پنل پیامکی سوبل” وجود ندارد و نماینده می تواند نام تجاری و لوگو و متن کپی رایت خود را در سامانه درج کند.

ورود کاربران از دامنه اختصاصی

هر نماینده جهت استقلال کاری یک دامنه مانند mysite.ir ثبت می کند و ورود کاربران به سامانه از دامنه یا زیردامنه اختصاصی خود نماینده صورت می گیرد.

خط رایگان برای هرکاربر

به هر کابر ایجاد شده خط انتخابی اختصاصی رایگان از اپراتور دلخواه ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰ اعطا می شود.

ایجاد نامحدود پنل کاربری

نماینده می تواند بدون پرداخت هزینه به تعداد نامحدود پنل کاربری ایجاد کند و تمام امکانات و ماژول های سامانه را برای کاربران خود فعال کند.

ردیف امکانات پنل نمایندگی پنل نمایندگی ساده پنل نمایندگی حرفه ایی
۱ایجاد نامحدود کاربر
۲دارای تمام امکانات کاربری
۳رنج خط اختصاصی رایگان
۴خط اختصاصی رایگان برای هر کاربر ایجاد شده
۵خط عمومی رند از همه اپراتور ها
۶خط خدماتی عمومی (ارسال به لیست منتخب)
۷ورود کاربران از دامنه یا سابدامنه اختصاصی نماینده
۸برند-آرم و لوگوی اختصاصی
۹پکیج بندی مختلف پنلها
۱۰قیمت گذاری دلخواه روی پکیج ها
۱۱تعرفه پیامک دلخواه روی پکیج ها
۱۲قیمت گذاری روی خطوط اختصاصی
۱۳ثبت نام آنلاین کاربران
۱۴ست کردن درگاه بانک ملت
۱۵ست کردن درگاه بانکی عمومی
۱۶واریز آنی هزینه پنل و سود پیامک
۱۷مدیریت تراکنش های کاربران
۱۸مدیریت تعرفه های ارسال کاربران
۱۹پشتیبانی تیکتی کاربران
۲۰مانیتورینگ پیامکهای ارسالی کاربران
۲۱پشتیبانی از سوی سامانه پیامکی سوبل
۲۲ایجاد نامحدود نمایندگی
۲۵تعرفه هر پیامک اپراتور ۵۰۰۰تعرفه هر پیامک ۱۰ تومانتعرفه هر پیامک ۹.۴ تومان
۲۷تعرفه هر پیامک BTSتعرفه هر پیامک ۱۰.۶ تومانتعرفه هر پیامک ۹.۹ تومان
۲۶تعرفه هر پیامک اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶تعرفه هر پیامک ۱۰ تومانتعرفه هر پیامک ۹.۴ تومان
۲۳تعرفه هر پیامک اپراتور ۱۰۰۰و۳۰۰۰تعرفه هر پیامک ۱۱.۲ تومانتعرفه هر پیامک ۱۰.۵ تومان
۲۴تعرفه هر پیامک اپراتور ۲۰۰۰تعرفه هر پیامک ۱۲.۸ تومانتعرفه هر پیامک ۱۲ تومان
۲۸تعرفه هر ثانیه پیام صوتی (ریال)تعرفه هر پیامک ۱.۶ تومانتعرفه هر پیامک ۱.۵ تومان
۲۹قیمت پنل به تومان۱۹۹۰۰۰ تومان۲۵۴۰۰۰ تومان
۳۰تمدید سالیانهرایگانرایگان
۳۱همین الان سفارش دهید

  • پنل نمایندگی دائمی است و نیازی به تمدید سالیانه ندارند.

  • نمایندگان می توانند خطوط خدماتی عمومی را در اختیار کاربران خود قرار دهند

  • دریافت پیامک با خطوط اختصاصی فعال و رایگان می باشد.

  • در همه اپراتورها هزینه پیامک ارسال نشده بازگشت داده می شود.