نمایندگی پنل پیامکی

شماره های اختصاصی دائمی

خطوط اختصاصی بطور پیشفرض یکساله اعطا می شوند با این حال در صورتیکه اپراتورها برای تمدید خطوط مبلغی دریافت نکنند, تمدید شماره ها در سالهای بعد برای نمایندگان رایگان خواهد بود.

فروش به مبلغ دلخواه

نماینده برحسب سیاست کاری خود قادر است پنل, خط اختصاصی و ماژول ها را با هر مبلغ دلخواهی به کاربران بفروشد و تعرفه ارسال پیامک کاربران را در پلن های مختلف تعیین کند.

درج لوگو و نام تجاری و متن کپی رایت

در محیط پنل های کاربری ایجاد شده توسط نماینده هیچ نام و نشانی از “پنل پیامکی سوبل” وجود ندارد و نماینده می تواند نام تجاری و لوگو و متن کپی رایت خود را در سامانه درج کند.

ورود کاربران از دامنه اختصاصی

هر نماینده جهت استقلال کاری یک دامنه مانند mysite.ir ثبت می کند و ورود کاربران به سامانه از دامنه یا زیردامنه اختصاصی خود نماینده صورت می گیرد.

خط رایگان برای هرکاربر

به هر کابر ایجاد شده خط انتخابی اختصاصی رایگان از اپراتور دلخواه ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰ اعطا می شود.

ایجاد نامحدود پنل کاربری

نماینده می تواند بدون پرداخت هزینه به تعداد نامحدود پنل کاربری ایجاد کند و تمام امکانات و ماژول های سامانه را برای کاربران خود فعال کند.

ردیف امکانات پنل نمایندگی پنل نمایندگی ساده پنل نمایندگی حرفه ایی
۱ايجاد نامحدود كاربر
۲دارای تمام امكانات کاربری
۳رنج خط اختصاصی رایگان
۴خط اختصاصی رايگان برای هر كاربر ايجاد شده
۵خط عمومی رند از همه اپراتور ها
۶خط خدماتی عمومی (ارسال به ليست منتخب)
۷ورود كاربران از دامنه يا سابدامنه اختصاصی نماينده
۸برند-آرم و لوگوی اختصاصی
۹پكيج بندی مختلف پنلها
۱۰قيمت گذاری دلخواه روی پكيج ها
۱۱تعرفه پيامک دلخواه روی پكيج ها
۱۲قيمت گذاری روی خطوط اختصاصی
۱۳ثبت نام آنلاين كاربران
۱۴ست كردن درگاه بانک ملت
۱۵ست كردن درگاه بانكی عمومی
۱۶واریز آنی هزینه پنل و سود پيامک
۱۷مدیریت تراکنش های کاربران
۱۸مدیریت تعرفه های ارسال كاربران
۱۹پشتيبانی تيكتی كاربران
۲۰مانیتورینگ پیامکهای ارسالی کاربران
۲۱پشتيبانی از سوی سامانه پیامکی سوبل
۲۲ايجاد نامحدود نمايندگی
۲۵تعرفه هر پيامک اپراتور 5000تعرفه هر پیامک 42 تومانتعرفه هر پیامک 36 تومان
۲۶تعرفه هر پيامک اپراتور 021 و 026تعرفه هر پیامک 53.2 تومانتعرفه هر پیامک 45.6 تومان
۲۳تعرفه هر پيامک اپراتور 1000 و 2000 و 3000تعرفه هر پیامک 53.2 تومانتعرفه هر پیامک 45.6 تومان
۲۸تعرفه 30 ثانيه پيام صوتی (ريال)تعرفه هر پیامک 100 تومانتعرفه هر پیامک 86.4 تومان
۲۷تعرفه هر پيامک BTSتعرفه هر پیامک 53.2 تومانتعرفه هر پیامک 45.6 تومان
۲۹قیمت پنل به تومان399000 تومان599000 تومان
۳۰تمدید سالیانهرایگانرایگان
۳۱همین الان سفارش دهید

  • پنل نمایندگی دائمی است و نیازی به تمدید سالیانه ندارند.

  • نمایندگان می توانند خطوط خدماتی عمومی را در اختیار کاربران خود قرار دهند

  • دریافت پیامک با خطوط اختصاصی فعال و رایگان می باشد.

  • در همه اپراتورها هزینه پیامک ارسال نشده بازگشت داده می شود.